Polityka prywatności

Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę internetową i dziękujemy za zainteresowanie firmą wnm® GmbH. Twoja prywatność jest dla nas ważna. Korzystanie ze stron internetowych firmy wnm® GmbH jest zasadniczo możliwe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jeśli jednak chcesz skorzystać z usług naszej firmy, konieczne będzie przetwarzanie Twoich danych. Dlatego dostosowaliśmy naszą stronę internetową i nasze procesy biznesowe celem ochrony prywatności naszych klientów i użytkowników, stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Są one regularnie sprawdzane i dostosowywane do postępu technicznego. W szczególności są one zaprojektowane zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) obowiązującym od 25. Maja 2018 oraz z federalną ustawą o ochronie danych osobowych (BDSG-neu), aby przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Niemniej jednak internetowe transfery danych mogą posiadać luki w zabezpieczeniach, dlatego absolutna ochrona danych nie może być zagwarantowana.

W dalszej części informujemy o celach, dla których gromadzone i przetwarzane są Twoje dane oraz o tym, w jaki sposób możesz egzekwować swoje prawa. Polityka prywatności opiera się na terminologii stosowanej przez europejskiego prawo- i ustawodawcę przy przyjęciu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Należy pamiętać, że wszystkie oferty skierowane są wyłącznie do klientów komercyjnych. Wykluczamy wszelką komunikację i przetwarzanie danych z klientami i użytkownikami końcowymi.

Dane kontaktowe osób odpowiedzialnych
W rozumieniu RODO, a także innych ustaw i rozporządzeń o ochronie danych osobowych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej, odpowiedzialność należy do:

wnm® GmbH

Zarząd spółki:
Kevin Walke
Thomas Stein

Georg-Leppien-Str. 7
21337 Lüneburg

GERMANY

Tel.:  +49 (0)4131 2278280

Strona internetowa: www.wnm.de
E-mail: info@wnm.de

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ds. ochrony danych
wnm® GmbH

Thomas Stein
Georg-Leppien-Str. 7
21337 Lüneburg

GERMANY

E-mail: datenschutz@wnm.de

Obchodzenie się danymi osobowymi
Dane osobowe to informacje, które pomagają zidentyfikować osobę, tj. informacje, które można namierzyć z powrotem do danej osoby. Należą do nich m.in. nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu. Także dane o preferencjach, hobby, członkostwie lub stronach, które ktoś przeglądał, należą do danych osobowych.

Dla nas szczególne znaczenie ma zasada minimalizacji danych. Dlatego przechowujemy i przetwarzamy tylko te dane osobowe, które są niezbędne do danego celu. Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych odbywa się wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody użytkownika lub jeśli jest to dozwolone w ramach prawnych.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych
Możesz odwiedzić naszą stronę internetową nie podając przy tym żadnych danych osobowych. Następnie masz również możliwość zarejestrowania się na stronie internetowej wnm® GmbH. Potrzebne dane można zobaczyć w formularzu kontaktowym w ramach procesu rejestracji. Twoje dane osobowe przechowujemy wyłącznie w celu realizacji i przetwarzania umów, inicjowania umów oraz nawiązywania kontaktu. Przetwarzanie odbywa się w oparciu o europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) i federalną ustawę o ochronie danych osobowych (BDSG-neu).

Są to następujące dane:

 • Nazwisko, imię
 • Adres
 • Nazwa firmy
 • Adres e-mail
 • Telefon
 • Adres IP
 • Informacje o sposobie płatności (np. Twoje dane bankowe)
 • Towary / usługi (np. zamówienia)
 • Adres dostawy

Podstawą prawną firmy wnm® GmbH do przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jeśli dana osoba udzieliła wnm® GmbH uprzedniej zgody na przetwarzanie. Przy przetwarzaniu danych osobowych na podstawie umów obowiązuje Art. 6 ust. 1 lit. b RODO. To samo dotyczy operacji przetwarzania, które służą do nawiązania stosunku umownego (np. zapytania dotyczące produktów, usług). Jeśli firma wnm® GmbH podlega prawnemu obowiązkowi przetwarzania danych osobowych (np. ze względu na zobowiązania podatkowe), jest to oparte na Art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Podobnie przetwarzanie danych osobowych nastąpić może na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdy jest oparte na uzasadnionym prawnie interesie firmy wnm® GmbH pod warunkiem, że interesy, podstawowe prawa i podstawowe wolności danej osoby nie mają tutaj pierwszeństwa.

Przekazywanie danych osobowych
Nie występuje przekazywanie danych osobowych do podmiotów trzecich. Twoje dane zostaną przekazane tylko wtedy, gdy wyrazisz na to wyraźną zgodę lub jeśli pozwolą na to przepisy prawne. Przekazywanie danych odbywa się u nas tylko do partnerów serwisowych (dostawców kontraktowych), którzy niezbędni są do wykonanie usług kontraktowych.

Dane dostępowe/pliki dziennika serwera
Strona internetowa wnm® GmbH gromadzi i przechowuje dane o każdym dostępie do witryny i przechowuje je (tak zwane pliki dziennika serwera). Dane dostępowe obejmują:

 • Nazwa wywołanej strony internetowej
 • Pliki
 • Data i godzina dostępu
 • Ilości przekazanych danych
 • Wiadomość o udanym połączeniu
 • Typ i wersja przeglądarki
 • URL strony odsyłającej
 • (poprzednio odwiedzana strona)
 • Adres IP i dostawca połączenia.

Dane dziennika są wykorzystywane wyłącznie do oceny statystycznej w celu utrzymania, zachowania bezpieczeństwa i optymalizacji oferty. Skasowanie zapisanych danych następuje po upływie 90 dni. wnm® GmbH zastrzega sobie jednak prawo do retrospektywnego przeglądu danych z rejestru, jeśli na podstawie konkretnych dowodów istnieje uzasadnione podejrzenie o bezprawnym użyciu.

Pliki cookies
Nasza strona korzysta z plików cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które umożliwiają przechowywanie na urządzeniach dostępowych użytkowników (komputery osobiste, smartfony itp.) określonych informacji związanych z tymi urządzeniami. Służą one dopasowaniu stron internetowych do preferencji użytkowników (np. przechowywanie danych logowania) oraz w celu rejestrowania danych statystycznych użytkowania strony i analizowania ich w celu ulepszenia oferty. Jako użytkownik możesz mieć wpływ na korzystanie z plików cookies. Większość przeglądarek posiada opcję ustawień, która ogranicza lub całkowicie zapobiega zapisywaniu plików cookies. Jednakże zwracamy uwagę, że łatwość użytkowania strony może być ograniczona bez plików cookies.

Google Webfonts
Aby poprawić wygląd naszej witryny, używamy czcionek z Google Webfonts. Korzystając z Google Webfonts, przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki podczas wywoływania naszej strony, aby wyświetlać teksty w ulepszony sposób. Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje Webfonts, wyświetlana będzie domyślna czcionka.

Informacje na temat prywatności Google Webfonts można znaleźć na stronie:
https://developers.google.com/fonts/faq – Aby uzyskać więcej ogólnych informacji na temat polityki prywatności Google, zobacz: http://www.google.com/intl/de-DE/privacy/

Newsletter
Strona oferuje Ci również newsletter. Dzięki newsletterowi informujemy o naszej firmie i jej ofertach. Jeśli chcesz regularnie otrzymywać newsletter, potrzebujemy Twojego adresu e-mail.

Poprzez dobrowolną rejestrację do newslettera zapisujemy Twój adres IP i datę rejestracji. Takie przechowywanie służy wyłącznie jako dowód w przypadku, gdy strony trzecie niewłaściwie wykorzystają adres e-mail i zalogują się bez wiedzy osoby uprawnionej do otrzymywania newslettera. Podczas pierwszego podania określonego adresu e-mail do wysyłki newslettera, z powodów prawnych zostanie wysłany e-mail potwierdzający z opcją wyboru. Ten e-mail potwierdzający służy do sprawdzenia, czy Ty, jako właściciel adresu e-mail, autoryzowałeś otrzymywanie newslettera. Dalsze dane nie są gromadzone. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania newslettera i nie będą ujawniane stronom trzecim.

Twoja zgoda na przechowywanie danych, adresu e-mail, jak również i ich wykorzystywanie do wysyłania newslettera może zostać w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie może nastąpić za pośrednictwem linku w samym newsletterze lub poprzez powiadomienie wyżej wspomnianego inspektora ds. ochrony danych. Rezygnacja z otrzymywania newslettera wnm® GmbH automatycznie traktuje jako wycofanie. Wraz z nim wszystkie dane osobowe zostaną usunięte.

Integracja usług i treści stron trzecich
Może się zdarzyć, że na stronie internetowej zostaną uwzględnione treści stron trzecich, takie jak filmy z serwisu YouTube, Mapy Google, kanały RSS lub grafiki z innych stron internetowych. Zawsze zakłada to, że dostawcy tych treści (zwani dalej „zewnętrznymi dostawcami”) poznają adresy IP użytkowników, gdyż bez adresu IP nie mogliby wysłać treści do przeglądarki danego użytkownika. Adres IP jest zatem wymagany do prezentacji tych treści. Staramy się wykorzystywać tylko te treści, których dostawcy używają adresu IP tylko do dostarczenia treści. Nie mamy jednak wpływu, jeśli zewnętrzny dostawca wykorzystuje adres IP np. do celów statystycznych. O ile nam o tym wiadomo, zawsze Cię o tym powiadomimy.

Funkcja komentowania bloga na stronie internetowej
wnm® GmbH oferuje możliwość umieszczania indywidualnych komentarzy pod poszczególnymi postami bloga na swojej stronie internetowej. Blog jest internetowym, zwykle ogólnodostępnym portalem, na którym jedna lub więcej osób zwanych blogerami może publikować artykuły lub formułować przemyślenia w tak zwanych postach. Posty na blogu zazwyczaj mogą być komentowane przez osoby trzecie.

Jeśli zostawisz komentarz na blogu opublikowanym na naszej stronie, oprócz komentarzy pozostawionych przez Ciebie, zapisane i opublikowane zostaną również informacje o czasie wprowadzenia komentarza, a także wybrana przez Ciebie nazwa użytkownika (pseudonim). Ponadto nasz serwer rejestruje twój adres IP. Adres IP przechowywany jest wyłącznie ze względów bezpieczeństwa oraz w przypadku naruszenia praw stron trzecich lub opublikowania nielegalnych treści w komentarzu. Skasowanie Twoich danych następuje automatycznie po upływie 90 dni. Przekazanie zebranych danych osobowych stronom trzecim nie następuje, chyba że przekazanie jest wymagane przez prawo.

Metody płatności
Oprócz przelewu bankowego, płatności można realizować za pomocą polecenia zapłaty. W ramach polecenia zapłaty Twoje dane osobowe są przesyłane wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanego połączenia SSL i nie mogą być odczytywane przez strony trzecie. Połączenie szyfrowane rozpoznasz przez ikonę kłódki w linii przeglądarki, a adresu w pasku przeglądarki zmieni się z „http: //” na „https: //”.

Polityka prywatności PayPal jako metody płatności
W przypadku transakcji płatniczych za pośrednictwem systemu PayPal, elementy systemu PayPal są zintegrowane na stronie internetowej firmy wnm® GmbH. PayPal jest dostawcą internetowych usług płatniczych. Płatności są realizowane za pośrednictwem tak zwanych kont PayPal, które są wirtualnymi rachunkami prywatnymi lub biznesowymi. Ponadto PayPal ma możliwość przetwarzania płatności wirtualnych za pomocą kart kredytowych, jeśli użytkownik nie posiada konta PayPal. Kontem PayPal zarządza się za pośrednictwem adresu e-mail, dlatego nie istnieje tutaj klasyczny numer konta. System PayPal umożliwia inicjowanie płatności internetowych na rzecz stron trzecich lub otrzymywanie płatności. PayPal przyjmuje również funkcje powiernicze i oferuje usługi ochrony kupujących.

Jeśli podczas procesu składania zamówienia na naszej stronie internetowej wybierzesz opcję płatności PayPal, Twoje dane osobowe zostaną automatycznie przesłane do PayPal. Jednocześnie przy wyborze tej opcji płatności zgadzasz się na przesłanie danych osobowych wymaganych do przetworzenia transakcji.

Dane osobowe przesyłane do PayPal to zazwyczaj imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego lub inne dane wymagane do przetworzenia płatności. Podobnie w celu zawarcia umowy kupna konieczne są również dane osobowe, które są związane z danym zamówieniem.

Przekazywanie danych służy do przetwarzania płatności i zapobiegania oszustwom. Firma wnm® GmbH jako podmiot odpowiedzialny przekaże dane osobowe do serwisu PayPal w szczególności, jeśli istnieje ku temu uzasadniony powód. Ponadto dane osobowe wymieniane między PayPal a wnm® GmbH mogą być przekazywane z systemu PayPal podmiotom informacji gospodarczej. Takie przekazanie służy weryfikacji tożsamości i zdolności kredytowej.

Firma PayPal może ujawnić dane osobowe podmiotom stowarzyszonym, dostawcom usług lub podwykonawcom, w zakresie niezbędnym do wypełnienia zobowiązań umownych lub jeśli istnieje konieczność przetwarzania danych w zamówieniu.

Możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w systemie PayPal w dowolnym momencie. Wycofanie nie ma jednak wpływu na dane osobowe, które muszą być przetwarzane, wykorzystywane lub przekazywane w celu przetwarzania płatności wymaganej zawartą umową.

Europejska spółka operacyjna PayPal to PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luksemburg, Luksemburg.

Obowiązującą politykę prywatności firmy PayPal można znaleźć pod adresem:
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Polityka prywatności dla Facebooka (obecnie wyłączona)
Nasza strona internetowa korzysta z funkcji Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Podczas odwiedzania naszych stron za pomocą wtyczek Facebooka, nawiązane zostaje połączenie między przeglądarką a serwerami Facebooka. Dane są przy tym przesyłane do Facebooka. Jeśli posiadasz konto na Facebooku i jesteś na nim zalogowany, dane te mogą być z nim powiązane. Jeśli nie chcesz, aby Facebook był w stanie przypisać dane do Twojego konta na Facebooku, wyloguj się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej strony. Interakcje, w szczególności korzystanie z funkcji komentarzy lub kliknięcie przycisku „Lubię to” lub „Udostępnij”, są również przekazywane do Facebooka. Więcej informacji na temat polityki danych na Facebooku można znaleźć na stronie: https://de-de.facebook.com/about/privacy.

Polityka prywatności dla Google Analytics
Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy dla stron internetowych firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Aby wyłączyć Google Analytiscs, Google udostępnia wtyczkę do przeglądarki na http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Google Analytics wykorzystuje pliki cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe, które umożliwiają przechowywanie na urządzeniu użytkownika określonych informacji z nim związanych. Pozwalają one na analizę przez Google danych dotyczących korzystania z naszej strony internetowej. Informacje zebrane przez pliki cookies na temat korzystania z naszych stron (w tym adresów IP) są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Zwracamy uwagę, że na tej stronie Google Analytics został rozszerzony o kod „gat._anonymizeIp ();” w celu zapewnienia anonimowego kolekcjonowania adresów IP (tzw. maskowanie adresów IP). Jeśli anonimizacja jest aktywna, Google skraca adresy IP państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a zatem identyfikacja Twojej tożsamości nie jest możliwa. Pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony tylko w wyjątkowych przypadkach. Google postępuje zgodnie z polityką prywatności zawartą w umowie „Privacy Shield“ o ochronie prywatności i jest zarejestrowane w Programie „Privacy Shield“ Amerykańskiego Departamentu Handlu oraz wykorzystuje zebrane informacje do oceny korzystania z naszych witryn internetowych, raportowania nam na ich temat oraz celem innych powiązanych z nami usług. Dowiedz się więcej na https://policies.google.com/privacy?gl=US&hl=pl.

Polityka prywatności dla procesu rekrutacji
Wnm® GmbH gromadzi i przetwarza dane osobowe kandydatów w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Przetwarzanie może odbywać się drogą elektroniczną (np. e-mailem). W rezultacie dane osobowe są przekazywane i przetwarzane przez osobę odpowiedzialną. Jeśli dochodzi do nawiązania stosunku pracy, dane osobowe są dalej przechowywane z uwzględnieniem przepisów prawnych. W przypadku rozwiązania stosunku pracy, wszystkie dane są automatycznie usuwane po sześciu miesiącach, pod warunkiem że usunięcie nie jest sprzeczne z żadnymi innymi uzasadnionymi interesami ze strony wnm® GmbH. Ponadto dane osobowe są przechowywane wyłącznie za wyraźną zgodą kandydata.

Czas przechowywania danych
Czas przechowywania danych osobowych jest zgodny z ustawowym okresem przechowywania. Po upływie tego terminu dane będą rutynowo usuwane, jeżeli nie będą już niezbędne do wypełnienia lub zawarcia umowy.

Prawa właścicieli danych
Jako właściciel danych, którego dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych, masz następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:

 • Udzielanie informacji
 • Poprawianie danych
 • Usunięcie
 • Ograniczenie przetwarzania
 • Wycofanie
 • Możliwość przenoszenia danych
 • Prawo wniesienia skargi do organów nadzoru.

W każdej chwili masz prawo wycofać swoją zgodę na przechowywanie Twoich danych osobowych ze sutkiem przyszłym, chyba że przetwarzanie jest wymagane lub służy wypełnieniu obowiązku prawnego. Na życzenie udostępnimy Ci bezpłatnie i bezzwłocznie informację, jakie dane o Twojej osobie zostały przez nas zapisane.

Jeśli chcesz dochodzić swoich ustawowych praw do informacji, poprawiania, usuwania lub blokowania swoich danych, skontaktuj się mailowo ze wskazanym powyżej działem ds. ochrony danych.

Zmiany w polityce prywatności
wnm® GmbH będzie co jakiś czas uaktualniać niniejszą politykę prywatności w celu ochrony danych osobowych ze względu na aktualne wydania rozporządzenia z dnia 25.05.2018. W związku z tym należy od czasu do czasu przejrzeć politykę prywatności, aby być na bieżąco z informacjami o tym, w jaki sposób chronimy Twoje dane i stale ulepszamy zawartość naszej witryny.

Ostatnia aktualizacja: 21.08.2018

Źródła:

Wzór polityki prywatności z SQR Rechtsanwälte LLP

Wzór polityki prywatności z anwalt.de